• Ngoại động từ

  Đăng ký
  Enregistrer ses bagages
  đăng ký hành lý
  Ghi
  Enregistrer un événement dans son journal
  ghi một sự việc vào nhật ký
  Enregistrer dans sa mémoire
  ghi vào ký ức
  Ghi âm
  Enregistrer une symphonie sur disques
  ghi âm một bản giao hưởng vào đĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X