• Tính từ

  Nô lệ
  Peuple esclave
  dân tộc nô lệ
  Mari esclave
  người chồng nô lệ
  Être esclave de ses habitudes
  nô lệ thói quen
  Phản nghĩa Affranchi, autonome, indépendant, libre

  Danh từ

  Người nô lệ
  Affranchissement des esclaves
  sự giải phóng những người nô lệ
  Être [[lesclave]] de sa femme
  là người nô lệ vợ
  en esclave
  hoàn toàn phục tùng, nhắm mắt theo
  être esclave de sa parole
  thận trọng giữ lời hứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X