• Ngoại động từ

  Đẽo thành hình, tạc thành hình
  Façonner un bloc de marbre
  Đẽo một khối đá hoa thành hình
  Gia công
  Façonner une pièce mécanique
  Gia công một bộ phận máy
  (nông nghiệp) cày bừa
  Façonner une terre pour la cultiver
  Cày bừa đất để trồng
  (nghĩa bóng) Đào luyện, dạy dỗ
  Façonner l'esprit
  Đào luyện tinh thần
  (từ cũ; nghĩa cũ) tập quen
  Façonner à la discipline
  Tập quen kỷ luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X