• Danh từ giống đực

  Cỏ khô (để súc vật ăn)
  Meule de foin
  đụn cỏ khô
  Cỏ chăn nuôi
  Lông đế hoa actisô
  avoir du foin dans ses bottes botte
  botte
  bête à manger du foin bête
  bête
  faire ses foins
  kiếm lợi lộc
  faire du foin
  (thông tục) làm ồn ào, làm ầm ĩ; phản đối
  rhume des foins rhume
  rhume

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X