• Ngoại động từ

  Cung ứng
  Fournir des armes à une armée
  cung ứng vũ khí cho một đạo quân
  Cho; đưa ra
  Fournir du travail à quelqu'un
  cho ai việc làm
  Fournir des preuves
  đưa ra chứng cứ
  Vignoble qui fournit un vin estimé
  ruộng nho cho thứ rượu vang được ưa chuộng
  Thực hiện
  Fournir un effort considérable
  thực hiện một cố gắng lớn
  Phản nghĩa Dégarnir, démunir. Priver

  Nội động từ

  Chi cấp
  Fournir aux besoins de quelqu'un
  chi cấp cho nhu cầu của ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X