• Danh từ giống đực

  Yết hầu, họng
  avoir le gosier sec
  khát khô cả cổ
  avoir un gosier pavé avoir un gosier ferré
  có tài ăn cay uống nóng
  avoir une éponge dans le gosier éponge
  éponge
  chanter à plein gosier
  hát thật to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X