• Danh từ giống cái

  Bọt biển
  éponge d'eau douce
  (động vật học) bọt biển nước ngọt
  un morceau d'éponge
  một miếng bọt biển
  Chất xốp (như bọt biển)
  éponge de caoutchouc
  cao su xốp
  avoir une éponge dans le gosier; boire comme une éponge
  uống như hũ chìm
  éponge végétale
  xơ mướp
  passer l'éponge sur
  lờ đi, tha thứ
  presser l'éponge
  vắt hết nước; lợi dụng hết mức
  vouloir sécher la mer avec une éponge
  lấy gàu tát biển

  Danh từ giống cái

  đầu nhánh móng ngựa (móng sắt)
  (thú y học) u khuỷu (ở ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X