• Danh từ giống đực

  Gạch lát, đá lát, gỗ lát, phiến lát
  Mặt lát
  Mặt đường lát; đường, đường phố
  Khối, tảng
  Un véritable pavé de viande
  một tảng thịt thực sự
  (thân mật) bài báo lê thê
  (thân mật) vố bất ngờ, cú bất ngờ
  Recevoir un rude pavé
  bị một vố bất ngờ đau điếng
  (thân mật) lời khen vụng về
  battre le pavé
  xem battre
  être sur le pavé
  không nhà không cửa; không nghề nghiệp
  faire quiter le pavé à quelqu'un
  buộc ai phải cút đi
  le pavé de l'ours
  hành động vụng về có thiện ý nhưng tác dụng tai hại
  mettre sur le pavé
  đuổi đi
  tenir le haut du pavé
  xem haut

  Tính từ

  (được) lát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X