• Ngoại động từ

  Bôi mỡ, tra dầu mỡ
  Graisser les rouages d'une machine
  tra dầu mỡ vào các bộ bánh xe của máy
  Làm vấy dầu mỡ
  Graisser un vêtement
  làm vấy dầu mỡ vào quần áo

  Phản nghĩa Dégraisser

  Graisser la patte à quelqu'un đút lót tiền cho ai
  graisser le marteau
  (từ cũ; nghĩa cũ) lót tiền cho người gác cổng
  graisser ses bottes botte
  botte

  Nội động từ

  Trở (thành) nhớt
  Ce vin graisse
  rượu nho này trở nhớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X