• Tính từ

  Trực tiếp
  Cause immédiate
  nguyên nhân trực tiếp
  Tiếp ngay sau, liền ngay trước; sát cạnh
  Successeur immédiat
  người thừa kế tiếp ngay sau
  Voisin immédiat
  người láng giềng sát cạnh
  Ngay, lập tức, tức thì, tức khắc
  Eprouver un soulagement immédiat
  thấy đỡ ngay tức khắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X