• Tính từ

  Vô hạn
  Espace indéfini
  không gian vô hạn
  Inflorescence indéfinie
  (thực vật học) cụm hoa vô hạn
  Không định rõ, vu vơ
  Tristesse indéfinie
  nỗi buồn vu vơ
  (ngôn ngữ học) phiếm
  Article indéfini
  mạo từ phiếm
  Passé indéfini
  thời quá khứ phiếm
  (toán học) bất định
  Intégrale indéfinie
  tích phân bất định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X