• Ngoại động từ

  Làm ngập, gây lụt
  Inonder une région
  làm ngập một vùng
  Làm ướt đẫm
  Quelle averse! Nous avons été inondés
  mưa rào ghê quá, chúng tôi ướt đẫm
  Visage inondé de larmes
  mặt đẫm lệ
  (nghĩa bóng) tràn ngập
  Les articles en matière plastique inondent le marché
  hàng chất dẻo tràn ngập thị trường
  Joie qui inonde l'âme
  niềm vui tràn ngập tâm hồn
  Phản nghĩa Assécher, sécher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X