• Ngoại động từ

  Đặt, xếp, sắp đặt, bày biện
  Installer un moteur
  đặt một động cơ
  Installer sa famille à la campagne
  xếp cho gia đình ở nông thôn
  Installer un malade dans son lit
  đặt người bệnh vào giường
  Installer des meubles
  bày biện đồ gỗ

  Phản nghĩa Déplacer

  Làm lễ thụ chức cho
  Installer le président d'un tribunal
  làm lễ thụ chức cho một viên chánh tòa án
  Installer un évêque
  làm lễ thụ chức cho một giám mục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X