• Giới từ

  Đến, cho đến
  Jusqu'à la mort
  cho đến lúc chết
  De Hano… jusqu'à Hue
  từ Hà Nội đến Huế
  Đến mức, đến cả
  Il est allé jusqu'à le frapper
  nó đi đến mức đánh ông ta
  Il réclame jusqu'à l'argent des cadeaux
  nó đòi đến cả tiền đồ mừng
  jusqu'à ce que
  cho đến lúc (mà)
  Je resterai jusqu'à ce que vous reveniez
  �� tôi sẽ ở lại cho đến lúc anh về
  jusque-là
  cho đến đấy (nơi ấy, lúc ấy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X