• Danh từ giống cái

  Sự xuống
  Descente dans une mine
  sự xuống hầm mỏ
  Dốc
  Une descente douce
  một cái dốc thoai thoải
  Cuộc đổ bộ, cuộc ập đến
  Descente des ennemis
  cuộc đổ bộ của quân địch
  Sự hạ xuống
  La descente d'un tableau
  sự hạ bức tranh xuống
  (kiến trúc) tay vịn cầu thang
  (kiến trúc) ống xối
  (ngành mỏ) như descenderie
  (y học) sự sa
  avoir une bonne descente de gosier
  (thông tục) uống mãi không hết khát, có tửu lượng lớn
  descente sur les lieux
  cuộc khám tại chỗ, cuộc khám hiện trường
  descente de lit
  thảm chận giường
  Phản nghĩa Ascension, montée. Côte
  Đồng âm Décente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X