• Danh từ giống đực

  Hồ
  Lac artificiel
  hồ nhân tạo
  Lac cérébelleux inférieur
  (giải phẫu) hồ tiểu não dưới
  Lac de barrage
  hồ đập chứa
  Lac de cirque
  hồ lòng chảo (núi bao quanh)
  Lac de cratère
  hồ ở miệng núi lửa
  Lac de dépression
  hồ đất sụt
  Lac naturel
  hồ tự nhiên
  Lac salin
  hồ nước mặn
  Lac subalpin
  hồ trên núi
  Như lack
  être dans le lac
  (thân mật) hỏng bét
  tomber dans le lac
  (thân mật) thất bại, hỏng tuột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X