• Danh từ giống cái

  Lá, bản
  une lame de cuivre
  một lá đồng
  Ressort à lames
  (kỹ thuật) lò xo lá
  Lame criblée
  (giải phẫu) học lá sàng
  Lame spire
  (giải phẫu) lá xoắn
  Lame porte objet
  bản kính (để đặt vật lên mà quan sát dưới kính hiển vi)
  Lame à faces parallèles
  (vật lý) học bản mặt song song
  Chapeau à lames rayonnantes d'un champignon
  mũ có bản tỏa tia của nấm
  Lát
  Lame de citron
  lát chanh
  Lưỡi (dao, kiềm)
  Lưỡi dao bào (để lắp vào dao mà cạo râu)
  Sòng (biển)
  Crête d'une lame
  ngọn sóng
  bonne lame fine lame
  tay kiếm giỏi
  visage en lame de couteau
  mặt lưỡi cày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X