• Ngoại động từ

  Trói, buộc, bó
  Lier les cordons de souliers
  buộc dây giày
  Lier une gerbe
  bó một bó
  Đọc nối
  Lier ses mots
  đọc nối chữ
  Gắn, liên kết
  Le ciment lie fortement les pierres
  xi măng gắn chặt đá vào nhau
  Làm cho quánh
  Gắn bó, ràng buộc
  Lié par un serment
  bắn bó bằng một lời thề
  fou à lier
  điên rồ quá mức
  lier amitié avec quelqu'un
  bắt chuyện với ai
  lier la langue
  bắt im mồm
  lier les mains
  bó tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X