• Phó từ

  Ừ, vâng, phải, được, (có) chứ
  Oui Monsieur
  thưa ông vâng
  Tu viens oui
  anh đến chứ?
  Répondez-moi par oui ou par non
  trả lời tôi là được hay là không
  mais oui
  có chứ
  ne dire ni oui ni non
  không tỏ ý kiến

  Danh từ giống đực không đổi

  Tiếng ừ phải, tiếng vâng; lời đồng ý, lời tán thành
  Des millions de oui d'un référendum
  hàng triệu lời tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân
  pour un oui pour un non
  chẳng vì lý do gì quan trọng; chẳng có lý do gì
  prononcer le grand oui
  (thân mật) kết hôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X