• Nội động từ

  Chết
  Mourir de vieillesse
  chết già
  Chết đi được
  Mourir de peur
  sợ chết đi được, chết khiếp
  Mourir de rire
  cười đến chết được, cười đến vỡ bụng
  Biến đi, tàn đi, tan đi; dừng lại
  Laisser mourir le feu
  để cho lửa tàn đi
  Les vagues venaient mourir sur la grève
  sóng đến tan đi trên bãi cát sỏi
  La balle vint mourir à ses pieds
  quả bóng đến dừng lại ở chân nó
  à mourir
  đến chết được
  Souffrir à mourir
  �� đau đớn đến chết được
  bien mourir
  (tôn giáo) chết đủ phép đạo (có rửa tội)
  cette personne est morte pour moi
  đối với tôi con người ấy bằng thừa
  en mourant
  bớt dần, giảm đi dần
  Son qui va en mourant
  �� tiếng giảm đi dần
  faire mourir à petit feu feu
  feu
  faire mourir quelqu'un
  làm cho ai lo lắng, làm cho ai cực khổ
  je veux mourir si
  tôi mà... thì tôi chết (câu thề)
  mourir à la peine
  chết vì lao lực
  mourir au monde
  (tôn giáo) thoát tục
  mourir au péché
  không bao giờ phạm tội nữa
  mourir dans sa peau
  tính nào vẫn giữ tật ấy, đến chết chẳng chừa
  mourir de sa belle mort
  chết bình thường
  mourir pour
  chết vì, hy sinh vì
  mourir sur son erre
  (hàng hải) hãm dần lại (sau khi đã tắt máy)
  mourir tout entier
  chết đi không để lại danh tiếng gì
  mourir tout en vie
  chết tươi
  scier en mourant
  cưa mỏng dần
  se faire mourir de quelque chose
  ăn nhiều thứ gì đến phát ốm lên
  vous vous en feriez mourir
  nói giá cao quá, đòi cao quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X