• Ngoại động từ

  Buộc, bắt buộc
  Votre devoir vous y oblige
  bổn phận buộc anh phải làm thế
  Giúp đỡ
  Obliger ses amis
  giúp đỡ bạn bè
  vous n'obligerez pas un ingrat
  xin ông tin rằng tôi không bao giờ quên ơn ông
  Phản nghĩa Affranchir, dispenser; exempter; désobliger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X