• Danh từ giống đực

  Chức vụ
  Remplir l'office de secrétaire
  làm chức vụ thư ký
  Cục, sở, văn phòng, hãng
  Office des changes
  sở hối đoái
  Diriger un office de publicité
  phụ trách một hãng quãng cáo
  (tôn giáo) lễ
  Office des morts
  lễ cầu siêu
  (tôn giáo) kinh nhật tụng
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhiệm vụ
  bons offices
  sự can thiệp để hòa giải
  d'office
  mặc nhiên
  Admis d'office
  do lệnh trên, không được hỏi ý kiến
  Être mis à la retraite d'office
  �� do trên buộc phải về hưu
  Danh từ giống cái
  Gian bếp phụ, gian dọn ăn (cạnh bếp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X