• Ngoại động từ

  Cấp dụng cụ, sắm dụng cụ cho
  Outiller un ouvrier
  cấp dụng cụ cho một người thợ
  Trang bị
  Outiller un atelier
  trang bộ một xưởng máy
  Il est bien outillé pour la vie
  (nghĩa bóng) nó được trang bị đầy đủ để bước vào cuộc sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X