• Tính từ

  Song song
  Droites parallèles
  các đường thẳng song song
  Droite parallèle à un plan
  đường thẳng song song với một mặt phẳng
  Barres parallèles
  (thể dục thể thao) xà kép
  Deux faits économiques parallèles
  hai sự kiện kinh tế song song
  đối chiếu
  Traduction parallèle
  sự dịch đối chiếu
  Marché parallèle+ xem marché

  Danh từ giống cái

  (toán học) đường song song
  Tirer une parallèle
  kẻ một đường thẳng song song
  Montage en parallèle (opposé à "Montage en série")
  (điện học) cách mắc song song (trái với " Cách mắc nối tiếp")
  (quân sự) hào song song

  Danh từ giống đực

  (thiên văn; địa lý, địa chất; toán học) đường vĩ, vĩ tuyến
  Méridiens et parallèles tracés sur une carte
  các kinh tuyến và vĩ tuyến kẻ trên bản đồ
  Sự so sánh, sự đối chiếu
  établir un parallèle entre deux personnages
  so sánh hai nhân vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X