• Ngoại động từ

  Cho phép
  Si les circonstances le permettent
  nếu hoàn cảnh cho phép
  Permettre le café à un malade
  cho bệnh nhân được phép dùng cà phê
  il n'est pas permis à tout le monde de
  không phải ai cũng có thể
  se croire tout permis
  tưởng rằng tha hồ làm gì thì làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X