• Nội động từ

  Chi cấp
  Pourvoir aux besoins
  chi cấp những thứ cần thiết
  Bổ nhiệm
  Pourvoir à un emploi
  bổ nhiệm vào một chức vụ
  Bổ sung, điền vào, bù vào
  Pourvoir à un déficit
  bù vào chỗ thiếu hụt

  Ngoại động từ

  Cấp cho
  Pourvoir une armée de munitions
  cấp đạn dược cho một đội quân
  Phú cho
  La nature l'a pourvue de belles qualités
  tạo hóa đã phú cho cô ta những đức tính tốt đẹp
  (từ cũ, nghĩa cũ) tác thành, xây dựng gia đình cho
  Pourvoir ses enfants
  xây dựng gia đình cho con cái
  être pourvu de
  Il est pourvu de vêtements chauds
  �� nó có quần áo ấm
  Animal pourvu d'écailles
  �� động vật có vảy
  Phản nghĩa Démunir, déposséder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X