• Tính từ

  (cơ khí, cơ học) cải tiến cho mạnh thêm
  Moteur poussé
  động cơ cải tiến cho mạnh thêm
  Tỉ mỉ
  Travail trop poussé
  công việc quá tỉ mỉ
  Quá trớn
  Plaisanterie un peu poussée
  đùa hơi quá trớn
  cheval poussé de nourriture
  ngựa được ăn nhiều quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X