• Tính từ

  Gần
  Proche voisin
  hàng xóm gần
  [[lheure]] est proche
  gần đến giờ
  proche parent
  người có họ gần

  Giới từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) (ở) gần
  Les maisons qui sont proche [[léglise]]
  những nhà gần nhà thờ

  Phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) gần
  Il demeure ici proche
  nó ở gần đây
  de proche en proche
  lần lần
  [[Sétendre]] de proche en proche
  �� lan ra lần lần

  Danh từ giống đực

  ( số nhiều) bà con thân thuộc
  Aimé de ses proches
  được bà con thân thuộc yêu mến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X