• Danh từ giống đực

  Mốc vô tuyến; pha vô tuyến
  Radiophare d'alignement
  mốc vô tuyến ngắm thẳng
  Radiophare d'atterrissage
  mốc vô tuyến hạ cánh
  Radiophare à équisignaux radiophare à signaux équilibrés
  mốc vô tuyến đẳng tín hiệu
  Radiophare à faisceau tournant
  mốc vô tuyến có chùm quay
  Radiophare indicateur de courbe de descente
  mốc vô tuyến chỉ đường hạ cánh
  Radiophare à rayonnement circulaire
  mốc vô tuyến bức xạ quay tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X