• Tính từ

  Quay
  Pont tournant
  cầu quay quanh co
  Rues tournantes
  đường phố quanh co
  escalier tournant
  cầu thang xoáy ốc
  grève tournante
  cuộc bãi công quay vòng
  mouvement tournant
  (quân sụ) vận động bọc hậu

  Danh từ giống đực

  Chỗ vòng, chỗ ngoặt
  Tournant d'une route
  chỗ ngoặt của con đường
  (nghĩa bóng) bước ngoặt
  Les tournants de l'histoire
  những bước ngoặc của lịch sử
  attendre quelqu'un au tournant
  chờ dịp trả thù ai
  rattraper quelqu'un au tournant
  trả thù ai khi có dịp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X