• Danh từ giống cái

  Sự phân nhánh; nhánh
  Ramification d'une tige
  sự phân nhánh của thân cây
  Ramifications nerveuses
  nhánh thần kinh
  Ramification des bois du cerf
  nhánh gạc hươu
  Ramification d'une voie ferrée
  nhánh đường sắt
  Chi nhánh
  Société ayant des ramifications en province
  hội có chi nhánh ở các tỉnh
  Ngành
  Les ramifications d'une science
  các ngành của một khoa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X