• Tính từ

  Hiếm, hiếm có
  Livres rares
  sách hiếm
  Rare énergie
  nghị lực hiếm có, nghị lực phi thường
  Gaz rares
  (vật lý học) khí hiếm
  Terres rares
  ( hóa học) đất hiếm; nguyên tố đất hiếm
  Thưa, lơ thơ
  Barbe rare
  râu thưa
  (thân mật) ít khi gặp
  Vous devenez bien rare
  độ này ít khi gặp anh
  (từ cũ, nghĩa cũ) loãng
  L'air rare des hauts sommets
  không khí loãng ở trên các đỉnh núi cao
  oiseau rare oiseau
  oiseau
  Phản nghĩa Abondant, commun, nombreux, ordinaire; courant, fréquent. Dense, dru

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X