• Ngoại động từ

  Lại cho, cho lại, trả lại
  Redonner à quelqu'un ce qu'on lui avait pris
  cho lại ai cái gì mình đã lấy đi
  Redonner la liberté à quelqu'un
  trả lại tự do cho ai
  Khôi phục
  Redonner de la force
  khôi phục sức lực

  Nội động từ

  Lại sa vào, mắc phải
  Redonner dans les excès
  lại sa vào vòng phóng đãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X