• Danh từ giống đực

  Số dư, số dôi
  L'excès d'un nombre sur un autre
  số dư của số này so với số khác
  Sự dư, sự dư thừa, sự quá mức; điều quá mức, điều thái quá
  Excès de lumière
  sự dư thừa ánh sáng
  Un excès de précaution
  sự thận trọng quá mức
  Un excès de langage
  lời nói quá đáng
  Excès de table
  sự ăn uống quá mức
  (số nhiều) bạo hành
  Les excès d'un dictateur
  những sự bạo hành của một tên độc tài
  (số nhiều) sự phóng đãng
  Les excès abrègent la vie
  sự phóng đãng làm giảm tuổi thọ
  à l'excès
  quá, thái quá
  excès de pouvoir
  sự lạm quyền
  tout excès est mauvais
  mọi sự thái quá đều không hay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X