• Ngoại động từ

  Nới (làm) giãn
  Relâcher une corde
  nới dây thừng
  Relâcher les muscles
  giãn bắp thịt
  Buông lỏng, nới lỏng
  Relâcher la discipline
  buông lỏng kỷ luật
  Bớt giảm
  Il ne relâche rien de ses exigences
  nó không hảm yêu cầu chút nào cả
  Làm cho lỏng
  Relâcher une sauce
  làm lỏng nước xốt
  relâcher l'intestin
  làm cho ỉa lỏng
  Thả
  Relâcher un prisonnier
  thả người tù

  Nội động từ

  (hàng hải) ghé
  Relâcher dans un port
  ghé vào một hải cảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X