• Tính từ

  (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo
  Cérémonie religieuse
  lễ tôn giáo
  Theo đạo
  Il est religieux sans être dévot
  anh ta theo đạo nhưng không sùng đạo
  (thuộc) thầy tu
  Habit religieux
  áo thầy tu
  Kính cẩn; trang nghiêm
  Un silence religieux
  một sự im lặng trang nghiêm
  (từ cũ, nghĩa cũ) chu đáo
  mante religieuse
  (động vật học) con bọ ngựa

  Danh từ giống đực

  Thầy tu
  Vie de religieux
  đời sống thầy tu
  Phản nghĩa Mondain, profane; civil, la…c. Agnostique, areligieux, athée, irréligieux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X