• Danh từ giống đực

  Tàu, thuyền
  Bateau de commerce
  tàu buôn
  Bateau à voiles
  tàu buồm
  Un bateau de charbon
  một thuyền than
  ( định ngữ) hình thuyền
  Lit bateau
  giường hình thuyền
  monter un bateau à quelqu'un mener quelqu'un en bateau
  (thân mật) đặt chuyện tếu để lừa ai
  ventre en bateau
  (y học) bụng lép kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X