• Ngoại động từ

  Tách, phân, chia rẽ
  Séparer les bons avec les méchants
  tách những người tốt ra khỏi những kẻ ác
  Séparer une chambre en trois
  chia phòng ra làm ba
  Séparer une question de l'ensemble du problème
  tách một vấn đề ra khỏi toàn bộ sự việc
  Phân tách
  La mer sépare la France de l'Angleterre
  biển phân cách nước Pháp với nước Anh
  Chia rẽ; chia ly
  Séparer deux amis
  chia rẽ hai người bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X