• Tính từ

  (thuộc) thờ cúng; (thuộc) thánh
  Histoire sacrée
  thánh sử
  édifice sacré
  thánh đường
  Thiêng liêng
  Droits sacrés
  quyền lợi thiêng liêng
  (thân mật) đáng ghét, chết tiệt
  Un sacré temps
  thời tiết chết tiệt
  (thân mật) kỳ lạ
  Un sacré talent
  một tài năng kỳ lạ
  feu sacré
  xem feu
  le Sacré Collège
  Đoàn giáo chủ hồng y (ở Rô-ma)
  sacré nom de Dieu!; sacré nom d'un chien!
  (thông tục) mẹ kiếp

  Danh từ giống đực

  Cái thiêng liêng
  Le sacré et le profane
  cái thiêng liêng và cái phàm tục

  Tính từ

  (giải phẫu) xem sacrum
  Vertèbres sacrés
  đốt sống cùng

  Phản nghĩa

  Profane [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X