• Ngoại động từ

  Vét nước xốt
  Saucer son assiette
  vét nước xốt trên đĩa
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) nhúng vào nước xốt
  (nghĩa rộng) nhúng vào
  Saucer des peaux dans un bain d'eau salée
  nhúng da thú vào nước muối
  (thân mật) làm ướt đẫm
  (thân mật) mắng
  Saucer quelqu'un
  mắng ai
  Hồ (thuốc lá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X