• Tự động từ

  Tỏ tình
  Tỏ ý kiến, có ý kiến
  Il ne peut pas se déclarer sur ce point
  nó không thể tỏ ý kiến về điểm đó
  Se déclarer pour un candidat
  tỏ ý ủng hộ một người ứng cử
  Phát ra; nổ ra
  Maladie qui se déclare
  bệnh phát ra
  L'orage se déclare
  cơn dông nổ ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X