• Tự động từ

  Biến thành, chuyển thành, trở thành
  Nuage qui se résout en pluie
  mây chuyển thành mưa
  émotion qui se résout en stupeur
  mối xúc cảm trở thành sững sờ
  tout cela se résout à rien
  tất cả những cái đó trở thành không
  Quyết định
  Se résoudre à partir
  quyết định ra đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X