• Ngoại động từ

  Phân giải
  Résoudre un corps en ses éléments
  phân giải một chất thành các nguyên tố của nó
  Biến, chuyển
  Le feu résout le bois en cendres
  lửa biến gỗ thành tro
  (y học) làm tiêu, làm tan
  Résoudre une tumeur
  làm tiêu khối u
  (luật học, pháp lý) hủy
  Résoudre un marché
  hủy một giao kèo mua bán
  Giải quyết; giải
  Résoudre une difficulté
  giải quyết một khó khăn
  Résoudre une équation
  (toán học) giải một phương trình
  Làm cho quyết định
  Résoudre quelqu'un à partir
  làm cho ai quyết định ra đi
  Quyết định
  On ne peut rien résoudre dans ces conditions
  trong điều kiện ấy không thể quyết định điều gì cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X