• Tính từ

  Giống, tương tự
  Une maison semblable aux autres
  một ngôi nhà giống như những ngôi nhà khác
  En semblable occasion
  trong dịp tương tự
  Giống nhau
  Deux chiens semblables
  hai con chó giống nhau
  Như thế
  Ne croyez pas à de semblables promesses
  chớ có tin vào những lời hứa hẹn như thế
  (toán học) đồng dạng
  Triangles semblables
  tam giác đồng dạng

  Danh từ

  Người đồng loại
  Aimer ses semblables
  yêu thương người đồng loại
  Người giống; vật giống
  Il n'a pas son semblable
  nó không giống ai cả, nó khác biệt mọi người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X