• Danh từ giống cái

  (văn học) sự chú ý (nghe); sự lưu ý (của quần chúng)
  Cela mérite votre audience
  điều đó đáng để cho anh chú ý
  Un livre qui obtient une large audience
  một cuốn sách được quần chúng rộng rãi lưu ý tới
  Sự yết kiến
  Phiên tòa
  Audience publique
  phiên xử công khai
  Audience à huis clos
  phiên xử kín
  Cử tọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X