• Ngoại động từ

  Viết
  écrire un mot
  viết một từ
  écrire une lettre
  viết một bức thư
  écrire un roman
  viết một cuốn tiểu thuyết

  Nội động từ

  Viết
  Apprendre à écrire
  tập viết
  écrire sur sujet
  viết về một đề tài
  Tant de gens qui écrivent et si peu de gens qui lisent
  biết bao người viết mà không mấy người đọc
  Viết thư
  Il a écrit à sa mère
  nó đã viết thư cho mẹ nó
  machine à écrire
  máy (đánh) chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X