• Ngoại động từ

  Đợi chờ
  Attendre l'autobus
  chờ xe buýt
  Trông đợi, trông chờ
  Attendre quelque chose de quelqu'un
  trông đợi cái gì ở ai
  Sẵn sàng
  Le repas nous attend
  bữa ăn đã sẵn sàng, cơm đã dọn

  Nội động từ

  Đợi chờ, trông chờ
  Perdre son temps à attendre
  mất thì giờ chờ đợi
  Attendre après quelqu'un
  nóng lòng trông chờ ai
  Cần đến
  Attendre après quelque chose
  cần đến cái gì
  attendre sous l'orme
  chờ hão
  tout vient à point à qui sait attendre
  có chí thì nên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X