• Danh từ giống đực

  Của cải, châu báu; kho của
  Les trésors du riche
  của cải của nhà giàu
  Garder son trésor
  giữ kho của của mình
  Kho tàng, kho
  Découvrir un trésor
  khám phá ra một kho tàng
  Un trésor de connaissance
  một kho kiến thức
  Vật quý; người yêu quý
  La mère tremble pour son trésor
  người mẹ lo sợ cho đứa con yêu quý của bà
  (trésor) ngân khố, kho bạc
  Trésor public
  Ngân khố, kho bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X