• Ngoại động từ

  Tìm ra, phát minh; phát hiện, khám phá, phát giác.
  Découvrir un trésor
  tìm ra một kho của.
  Découvrir un secret
  khám phá ra mộ bí mật.
  Nhìn thấy.
  Découvrir un village du haut d'une montagne
  từ trên ngọn núi thấy một làng.
  Mở ra, mở khăn phủ ra.
  để lộ, để hở.
  Général qui découvre son aile gauch
  tướng để lộ cánh tả quân mình.
  Robe qui découvre le dos
  áo để hở lưng.
  Découvrir ses plans à un ami
  để lộ kế hoạch cho bạn biết.

  Nội động từ

  Lộ ra (khi nước triều rút)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X