• Tính từ

  Yên, lặng, yên lặng, lặng lẽ, yên tĩnh
  Mer tranquille
  biển lặng
  Sommeil tranquille
  giấc ngủ yên
  Un pas tranquille
  bước đi lặng lẽ
  Un coin tranquille
  một góc yên lặng
  Une vieille femme tranquille
  một bà cụ lặng lẽ
  Les enfants restez tranquilles!
  các con ngồi yên!
  Laissez [[�a]] tranquille
  cứ để yên thế
  Thanh thản, bình tâm
  Âme tranquille
  tâm hồn thanh thản
  (thân mật) chắc
  Il ne reviendra pas je suis tranquille
  nó sẽ không trở lại, tôi chắc thế
  Phản nghĩa Agité, bruyant, furieux; anxieux, inquiet, tourmenté, trouble.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X